ekokläder
Hemsidan innehåller annonslänkar.
miljöorganisationer

Organisationer & föreningar med miljötänkande.

Nedan presenterar vi olika föreningar, ideella organisationer, hemsidor, myndigheter och eldsjälar som arbetar med miljöfrågor inom diverse olika områden. Eller helt enkelt bara tänker på miljön inom sitt eget affärsområde. Bra tycker vi!


Treehugger

Treehugger

Nyheter om miljön från olika delar av världen.Passionerade personer som arbetar för miljön och bevakar vad som händer ute i världen. Mycket intressant läsning.
SOS live earth

Live Earth / The movement for a climate in crisis

Konsert för miljön. Den 7 Juli 2007 samlades världsartister i olika städer över hela världen och spelade sin musik. Och alla spelade dom för samma sak, vår Jord.
Fair unlimited

Fair Unlimited / Stockholm

Deras vision är en rättvisare värld genom rättvisa handelssamarbeten Fair Unlimited erbjuder företag och organisationer presentartiklar, gåvopaket och förbrukningsmaterial som uppfyller kraven för rättvis handel. Ni kan beställa från deras webshop.
Fairtrade

FLO - Fairtrade

Fairtrade är en paraplyorganisation för de olika Rättvisemärkningarna som finns i världen. Fair Trade Labeling Organisation (FLO) är det internationella kontrollorgan som samordnar kriterierna för rättvisemärkningen i flera länder.
Shoppa ekologiskt hos Ellos
Svenska Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen - SNF

Sveriges största miljö- och naturorganisation.Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening utan egna vinstintressen. Omsorgen om miljön är deras drivkraft.
Ecoprofile

Ecoprofile

Ecoprofiles huvudverksamhet är ett brett och obundet nyhets- och diskussionsforum om miljömässigt hållbara livsstilar, öppet för alla som vill föra en seriös debatt eller som vill ha ett kunskapsutbyte.
Eko Stockholm

Eko Sthlm / Stockholm

Guiden för dig som söker efter smultronställen i Stockholm. Gemensamt för de som är med i guiden är att de bryr sig lite extra. Du hittar caféer, bagerier, restauranger och butiker i stan.
Fair Trade Center

Fair Trade Center

En ideell förening som arbetar för en rättvis internationell handel. De vill visa att du påverkar förhållandena där varor produceras genom hur du handlar.
Fair Enterprise Network

Fair Enterprise Network

De arbetar med att bygga upp och utveckla ansvarsfulla företag i fattiga länder. Företagen kombinerar vinstdrivande affärsverksamhet med etiska, demokratiska och miljövänliga värderingar.

Global Exchange

Global Exhange

Är en internationell organisation med medlemmar med inriktning på sociala, ekonomiska och miljörättvisa runt om i världen.
Clean Clothes Campaign

Clean Clothes Campaign - CCC

CCC är en internationell kampanj med fokus på att förbättra arbetsförhållandena inom klädesindustrin i hela världen. Här hittar du mycket matnyttig information!
Oko-tex

Oeko-Tex 100

Oeko-Tex standarden startade på 1990talet. Idag är det ett globalt organ som utför testning och certifiering inom textilråvaruhandeln. Deras fokus ligger på produktionen.Certifieringen innebär att ett bolag säljer produkter som är säkra för din hälsa.
Ekoturism

Ekoturismföreningen

Svenska Ekoturismföreningen arbetar för mer och bättre ekoturism, en turism som bevarar och tar ansvar för ömtålig natur och kultur, både i Sverige och utomlands.
Det naturliga steget

Det Naturliga Steget

Det Naturliga Steget hjälper företag, och andra organisationer, att ta strategiska beslut för hållbarhet (ekonomiskt, ekologiskt, socialt). De är ett icke vinstdrivande företag och finns faktiskt i 11 länder.
JTI

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik

JTI forskar, utvecklar och informerar inom områdena jordbruks- och miljöteknik samt arbetsmaskiner. Deras arbete ger företag och myndigheter bättre beslutsunderlag, stärkt konkurrenskraft, mindre belastning på miljön och klokare hushållning med naturresurserna.
Fältbiologerna

Fältbiologerna

Fältbiologerna är Sveriges största förening för barn och ungdomar som är intresserade av natur och miljö. Fältbiologerna är en oberoende, ideell förening och verkar för ett hållbart samhälle, global rättvisa och god miljö.
IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL arbetar med uppdrag och forskning inom hela miljöområdet. IVL utvecklar och tillämpar metoder och kunskap som gör det möjligt att lösa miljöfrågorna utifrån ett helhetsperspektiv. Lösningar som även klarar framtidens behov av anpassning till en hållbar utveckling.
Miljöförbundet Jordens vänner

Miljöförbundent Jordens Vänner

De är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. De arbetar med en rad viktiga teman, bland annat klimat, regnskog, privatisering och makten över maten.
Siks

SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik

SIK har en omfattande konsultverksamhet inom olika områden, ett utav dessa är bla att de använder sin forskning för att lösa industriproblem och medverka i utvecklingsarbete. Det kan t ex gälla process- och produktutvecklingsuppdrag kring frågor som rör miljön.
Håll Sverige rent

Håll Sverige Rent

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som verkar mot nedskräpning, för återvinning och ökad miljömedvetenhet. Sedan 1983 är de organiserade som en stiftelse. I styrelsen sitter representanter för myndigheter, organisationer och förpackningsindustrin.
Näringslivets miljöchefer

Näringslivets Miljöchefer - NMC

Näringslivets Miljöchefer (NMC) är en partipolitiskt oberoende ideell förening för företag och andra organisationer som vill förbättra sitt miljöarbete. Föreningen bildades i februari 1994 och har drygt 300 medlemmar.
Skogforsk

Skogforsk

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. De arbetar med tillämpad forskning inom bland annat logistik, skogsträdsförädling, skogsskötsel och miljö, driftsteknik och råvaruutnyttjande.
Världsnaturfonden

Världsnaturfonden - WWF

Världsnaturfonden är en oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation som bildades 1961. Syftet med verksamheten är att bedriva naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturtyper.
Mistra

Mistra - Stifelsen för miljöstrategisk forskning

Mistra arbetar för en hållbar utveckling genom att investera i samverkan mellan forskare och användare - för att lösa viktiga miljöproblem. Mistra vänder sig till de som vill bidra till lösningar på viktiga miljöproblem.
Tem

TEM / Lunds universitet

TEM står idag på tre ben; forskning och utveckling, utbildning och konsultverksamhet, alla inom miljöområdet.
SEI Stockholm Environment Institute

Stockholm Environment Institute - SEI

SEI är institutet som hanterar frågor om forskning som rör miljö och utveckling inom områdena miljöresurser, miljöteknologi, miljöpåverkan samt miljöpolicy och miljöstyrning.
Greenpeace

Greenpeace Sverige

Greenpeace är en internationell miljöorganisation som går från ord till handling för att konfrontera global miljöförstöring och driva fram lösningar som leder till en värld i fred och ekologisk balans.
Yrkesföreningen

Yrkesföreningen Miljö och Hälsa

Yrkesföreningen Miljö och Hälsa är en fackligt och partipolitiskt oberoende intresseorganisation för alla som arbetar eller studerar inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Miljöfordon

MiljöFordon.se

Är en nationell portal för miljöfordon och miljöanpassade drivmedel. Miljöbilsportalen drivs gemensamt av Miljöbilar i Stockholm, Miljöfordon i Göteborg och Gatukontoret i Malmö.
Gröna Bilisterna

Gröna Bilisterna

De vill arbeta för att anpassa bilismen till ett långsiktigt hållbart system vad gäller såväl miljö som hälsa och säkerhet.
Svanen

Svanen

Svanen är det officiella nordiska miljömärket som instiftats av Nordiska Ministerrådet. Arbetet med Svanen sköts av SIS Miljömärkning AB, ett icke-vinstdrivande bolag, på uppdrag av regering och riksdag. Svanen visar att en produkt är ett bra val för miljön. Svanen kontrollerar att produkterna uppfyller vissa krav bland annat genom tester från oberoende laboratorier, intyg och kontrollbesök.
Svensk Energi

Svensk Energi

Svensk Energi är bransch- och intresseorganisationen för landets elförsörjningsföretag (elproduktion, elnät och elhandel).
ÅtervinningsIndustrierna

ÅtervinningsIndustrierna

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation för återvinningsföretag som valt att aktivt arbeta med miljö och etik i sin verksamhet med målet att skapa en återvinning som är långsiktig hållbar.
IL Recycling

IL Recycling

IL Recyclingkoncernen erbjuder rikstäckande helhetslösningar inom återvinning, avfallshantering och säkerhetsmakulering.
EFTA

EFTA - European Fair Trade Association

Är en organisation för importörer av Rättvist handlade varor. Ingen svensk importorganisation är i dagsläget med i EFTA (2007). EFTA:s huvudsakliga uppgift är att stödja importörerna i deras arbete samt uppmana dem att samarbeta.

Vi är fler än man kan tro som faktiskt tänker på miljön.


Shoppa ekologiskt hos Ellos
Top