ekokläder
Hemsidan innehåller annonslänkar.
ekologisk bomull

Ekologiskt odlad bomull

Bomull som odlas ekologiskt, där använder man inga bekämpningsmedel och stressande gödningsmedel. Detta göra att slutprodukten blir av högre kvalitet, får längre fibrer och ökad livslängd. För att jorden där den ekologiska bomullen odlas på skall bevaras bördig ska även bönderna skifta mellan olika slag av grödor från år till år.


Vilka krav ställs på ekologiskt odlad bomull?


  • Produktionen ska ske med vatten samt vara energisnål.
  • Bekämpningsmedel används inte.
  • Naturliga gödningsmedel och kompostering sker, vilket försäkrar kommande generationers jordar med god näringstillgång.
  • Att man använder alternativlösningar till farliga avlövningsmedel eller så handplockas bomullen vid mer småskalig produktion.

Vad händer inom odlingen av ekologisk bomull?

Det har börjat att odlas ekologisk bomull på flera håll i världen. Den ekologiska odlingen kom igång vid 1989/1990 talet. Tyvärr odlas den fortfarande i mycket liten skala och de brukar säga att den står för ca 0,1 procent av världens bomullsproduktion. Men vad som är glädjande är att mängden av ekologiska odlingar ökar i världen. Klart den hade ökat ännu mer om efterfrågan hade varit större.

De länder som idag odlar ekologisk är bla: USA, Indien, Turkiet, Australien, Nya Zealand, Peru, Uganda och Kina mfl. Andra länder som är på gång är Argentina, Brasilien mfl.

Att ändra till ekologisk odling

ekologisk bomullEn övergång från vanlig odling till ekologisk odling kräver många grundläggande förändringar i odlingsteknik, val av grödor m.m.

Det räcker inte bara med att stoppa med handelsgödsel och bekämpningsmedel och sedan köra på som vanligt. Om man inte längre använder handelsgödsel måste man ta helt annan hänsyn till lokala produktionsförutsättningar, till jordstruktur, bördighet, m.m.

När man inte heller längre använder kemisk bekämpningsmedel måste man försöka förebygga ogräs och skadegörare genom olika odlingsåtgärder.

Det kan ta många år innan en vanligt odling blir en ekologisk odling.

Det finns en del bönder som har börjat gå över till ekologisk odlad bomull och innan de helt kan klassas som ekologiska tar det ca 3 år. Men idag finns det företag som köper upp bomullen under tiden den "håller på att bli" ekologisk, det kallas "cotton - in conversion". Om det är sådan bomull skall det stå i klädesplagget.

Organic Trade Organisation och Organic Exchange


Organic Trade organisation
Enligt Organic Trade Organisation och Organic Exchange ökar nu efterfrågan på ekologisk bomull igen. Från 2001 till 2004 steg efterfrågan från ca 2 300 ton till drygt 9 000 ton. Nu börjar efterfrågan motsvara utbudet av ekologisk bomull som låg på drygt 10 000 ton år 2004.


Organic exchange
Organic Exchange har det ambitiösa målet att den ekologiska bomullen ska stå för 10 % av världsproduktionen av bomull år 2013.

Shoppa ekologiskt hos Ellos

Vem kontrollerar odlingen etc?


Kravmärkt

KRAV

I Sverige är det KRAV som kontrollerar ekologiska odlingar, samt märker produkterna. De ekologiska odlarnas internationella paraplyorganisation är IFOAM (International Federation of Agriculture Movements).IFOAM har utfärdat kriterier, alltså krav som den ekologiske bonden måste rätta sig efter.

Från och med 1 juli, 2005 gäller nya regler för KRAV. Tidigare har KRAV kontrollerat hela kedjan från odling av bomullen till färdiga textilier men nu kommer bara primärproduktionen att fortsätta kontrolleras medan hantering och förädling t ex spinning och vävning av tygerna kommer att kontrolleras av andra kontrollorganisationer. De färdiga tygerna kommer inte att märkas med KRAV-märket men får ha information om att råvaran är kontrollerad av KRAV.


Svanen

Svanen

De kräver giftfri bomull, vilket i princip betyder att den ska vara KRAV-märkt. Svanenmärkning syftar på produktionsprocessen, alltifrån spinning, vävning, färgning till färdig textil som ska vara giftfri.


Eu-blomman

EU-blomman

Blommans krav tas fram av nationella organisationer i EU:s medlemsländer på uppdrag av EU-kommissionen. När en textil är märkt med EU-blomman garanteras hårda krav på kemikalieanvändning och utsläpp i alla steg - odling, spinning, vävning, tvätt, blekning och färgning, allt från råvara till färdig produkt. Den färdiga varan får inte heller efterbehandlas med skadliga kemikalier. En bomullstextil som är märkt med EU-blomman garanteras vara fri från kemikalier.


Bra miljöval

Bra miljöval eller Falken

Det är ytterligare en märkning i Sverige. Deras krav och kriterier gäller även helhetsperspektivet och ställer krav på allt från råvara till tillverkning, förpackning och vad som händer med produkten efter användandet.


Öko-Tex

Öko-tex

Detta är egentligen inte en miljömärkning utan visar att mängden hälsoskadliga ämnen i kläder ligger under internationellt antagna gränsvärden. Det innebär alltså att bomullen inte behöver vara odlad ekologiskt.


Rättvisemärkt

Rättvisemärkt / FairTrade

I mars 2005 lanserades bomull som den första Rättvisemärkta vara, som inte är en matvara.

Ekologiskt bra för miljön - Även i luften.

Ekologisk odling ger mindre utsläpp eftersom man inte använder sig av konstgödsel som kräver mycket mer energi.Fakta från: Världsnaturfonden och http://sv.wikipedia.org
Shoppa ekologiskt hos Ellos
2007 © ekokläder.se | Sekretesspolicy
Top